Meningitis

Meningitis er en alvorlig sygdom, man kan dø af, hvis man ikke kommer hurtigt i behandling. Det er derfor vigtigt at tage hånd om meningitis. Kend symptomerne, så du kan reagere hurtigt, hvis du har mistanke om meningitis.

Meningitis er en alvorlig sygdom. Tag hånd om meningitis, og kend symptomerne, så du kan reagere hurtigt.

Kend de vigtigste symptomer Sådan forebygger du meningitis

Symptomer

Det kan være svært at skelne symptomer på meningitis fra almindelige influenzasymptomer. Derfor bør du altid kontakte lægen, hvis du er i tvivl, om det kan være meningitis.

Rødt udslæt (petekkier)

Et særligt udslæt af røde eller mørke blodudtrækninger i huden, som ikke går væk, når man trykker på dem. 
De kan være på størrelse med et knappenålshoved (petekkier) eller flyde sammen til større, mørkerøde flader (purpura).
 De kan brede sig på minutter eller timer.

OBS: Petekkier/purpura er ikke altid tilstede ved meningitis, men kan være et tegn på alvorlig blodforgiftning. Ring derfor 112, hvis du ser petekkier/purpura.

Feber

Typisk høj feber (39-40 grader).
 Feberen kan indtræde pludseligt og være ledsaget af kulderystelser eller kramper. Inden for 1-2 døgn stiger temperaturen til 39-40° C. Kolde hænder og fødder på trods af høj feber. Er man bleg, kold og klam kan det være tegn på, at man er ved at udvikle chok.

OBS: Ved alvorlig meningitis eller blodforgiftning kan feberen være normal.

Nakkestivhed

Det gør ondt eller er umuligt at bøje nakken.
 Kontakt lægen straks ved nakkestivhed.
 Nakkestivhed ses ikke ved alle typer af meningitis.

OBS: Små børn har ikke altid nakkestivhed ved meningitis.

Hovedpine og/eller opkastning

Hovedpinen kan være meget kraftig eller af migrænelignende karakter.
 Der kan være kvalme, manglende lyst til at spise og/eller opkastninger.

Konfusion og forvirring

Forvirring, konfusion og irritabilitet.
 Nedsat eller sløret bevidsthed. 
Man er generelt meget påvirket af sygdommen. 
Man kan være svær at vække.

Lysfølsomhed

Høj lysfølsomhed. Man kan fx ikke holde ud at se mod en skarp lyskilde.

Feberkramper

Der kan være feberkramper eller kulderystelser.

Særligt for spædbørn

Spiser og drikker ikke. Fontanellen (den bløde del øverst på hovedet) kan være hævet. Skriger og græder utrøsteligt. Gråden kan omvendt også være svag, stønnende eller usædvanlig. Udviser ubehag ved løft eller kropskontakt og græder ved berøring. Slap, fraværende og/eller svær at komme i kontakt med.

Er det meningitis?

Meningitis er en alvorlig sygdom, som man i værste tilfælde kan dø af. Hvis du er i tvivl, om du eller dit barn er ramt af meningitis, bør du altid kontakte lægen med det samme.

Hvad er meningitis?

Meningitis er betændelse i hjernens hinder og kaldes derfor også for hjernehindebetændelse. De fleste tilfælde af meningitis skyldes virus eller bakterier.

Tjek symptomerne på meningitis her

Viral meningitis er den mest almindelig type af meningitis og er oftere mindre alvorlig end bakteriel meningitis. Flertallet kommer sig uden behandling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på symptomerne på meningitis og tage kontakt til din læge eftersom visse typer af meningitis kan være alvorlige.

Bakteriel meningitis er en alvorlig sygdom, der inden for få timer kan udvikle sig drastisk og endda dødeligt. Det er oftest bakterierne meningokokker og pneumokokker, der er årsag til alvorlig, bakteriel meningitis. Andre årsager til bakteriel meningitis er forskellige typer af Hæmophilus influenzae (Hib), listeria, streptokokker, stafylokokker og enterokokker.

I Danmark bliver der årligt registreret cirka 200 tilfælde af bakteriel meningitis. Meningokokker står sammen med streptokokker for 80 pct. af alle de tilfælde, der udvikler sig alvorligt.

Meningitis og/eller blodforgiftning

De bakterier, der kan give meningitis, kan også give blodforgiftning. Blodforgiftning er en meget alvorlig sygdom, man kan dø af, hvis den ikke bliver behandlet i tide.

Man kan have en kombination af meningitis og blodforgiftning samtidig, ligesom meningitis kan udvikle sig til blodforgiftning.

Begge sygdomme kan være dødelige inden for få timer, hvis de ikke bliver behandlet

Tjek symptomerne her

Meningokoksygdom er også meningitis

Meningokoksygdom er en fælles betegnelse for den type af meningitis og/eller blodforgiftning, der opstår på grund af bakterien meningokok (Neisseria meningitidis).

Meningokoksygdom udvikler sig ofte hurtigt og voldsomt, og forløbet kan blive meget alvorligt med døden til følge. Det er derfor vigtigt, at man straks søger læge ved mistanke om meningokoksygdom.

De karakteristiske symptomer på meningokoksygdom er høj feber, kulderystelser, påvirket bevidsthed og tegn til chokudvikling, hvor man er kold, bleg og klam. Derudover kan der opstå et særligt udslæt kaldet petekkier eller purpura. Udslættet er små hudblødninger, som kan begynde som små rødlige prikker, der ikke forsvinder, når man trykker på dem.

Prøv glastesten

Man kan eventuelt afklare, om det er almindelige prikker eller petekkier med ’glastesten’: Pres et glas mod udslættet/prikkerne. Hvis prikkerne/udslættet ikke forsvinder, men stadig tydeligt ses gennem glasset, er det petekkier. De kan sprede sig i løbet af minutter eller timer og flyde sammen til større rødlige eller blåsorte plamager.

Ved mistanke om petekkier bør man straks ringe 112.

kan man undgå meningitis?

Man kan vaccinere mod nogle typer af bakteriel meningitis. Nogle af vaccinerne er gratis, mens man selv kan købe andre.

Gratis vaccination
Alle børn, der er født efter 2007, bliver tilbudt gratis vaccination mod bakterierne pneumokokker og haemofilus influenzae type B (Hib) gennem Børnevaccinationsprogrammet.

Tilgængelig vaccination
Det er derudover muligt at blive vaccineret mod meningokoksygdom - meningitis og blodforgiftning forårsaget af meningokokker. Vaccination foregår hos egen læge eller på vaccinationsklinikker. Man skal betale for vaccinerne.

Meningokokkerne deles ind i seks grupper som kaldes A, B, C, Z, Y, W-135. I Danmark ser vi kun fire af typerne - type, B, C, Y og W-135, hvor type B i 2018 stod for de fleste tilfælde af meningitis med 45 pct.

Vaccinerne er inddelt efter den type af meningokok, som de beskytter mod. I dag findes der følgende meningokokvacciner:

  • mod gruppe ACWY
  • mod gruppe B

Tjek, om dit barn er beskyttet. Tal med din læge, om vaccination er relevant for dig eller dit barn.

er din familie beskyttet?

Børn født før 1993

Du/dit barn er født, før man indførte vaccinationer mod Hib-meningitis og pneumokok-meningitis i børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at du/dit barn ikke er vaccineret mod nogle typer af meningitis. Det er muligt at blive vaccineret mod følgende typer af meningitis:

Man skal selv betale for vaccinationerne. Tal med din læge, om vaccination er relevant for dig/dit barn.

Børn født mellem 1993-2007

Du/dit barn er født, efter man indførte vaccination mod Hib-meningitis, men før indførslen af vaccination mod pneumokok-meningitis. Det betyder, at du/dit barn sandsynligvis har fået følgende vaccination mod meningitis

Det er derudover muligt at vaccinere mod disse typer af meningitis:

Man skal selv betale for vaccinationerne. Tal med din læge, om vaccination er relevant for dig/dit barn.

Børn født efter 2007

Du/dit barn er født, efter man indførte vaccinationer mod Hib-meningitis og pneumokok-meningitis i Børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at du/dit barn sandsynligvis har fået følgende vaccinationer mod meningitis:

Det er derudover muligt at vaccinere mod denne type meningitis:

Man skal selv betale for de vaccinationer, som ikke er inkluderet i børnevaccinationsprogrammet. Tal med din læge, om vaccination er relevant for dig/dit barn.

Hvem får meningokok
sygdom?

Alle kan blive ramt af meningokoksygdom. Nogle aldersgrupper er dog mere udsatte for smitte end andre.

Hvem får meningokoksygdom?

Meningokoksygdom er en fælles betegnelse for den type af meningitis og/eller blodforgiftning, der opstår på grund af bakterien meningokok (Neisseria meningitidis). Alle kan blive ramt af meningokoksygdom, men der ses en stigning i tilfælde blandt følgende aldersgrupper:

Babyer og småbørn
Små børn bliver oftere ramt af meningokoksygdom end andre aldersgrupper, fordi deres immunforsvar ikke er udviklet endnu. De fleste tilfælde af meningitis forårsaget af meningokokker ses derfor hos babyer og mindre børn under 5 år.

Teenagere
Man ser en øget forekomst af meningokoksygdom blandt teenagere og unge voksne i alderen 13-20 år. Man ved, at 8-25 pct. af os går rundt med meningokokker i halsen uden at blive syge, og der er flest ’bærere’ af bakterien blandt unge mennesker. Årsagen er sandsynligvis, at de typisk færdes i tætte forsamlinger (efterskoler, festivaler, kaserner etc.), hvor bakterier let spredes. Desuden tyder nogle studier på, at meningokok-bakterien lettere slår sig ned hos teenagere, end de øvrige bakterier.

Der kan desuden være øget risiko for smitte med meningokokker i følgende situationer:

Større forsamlinger
Der er øget risiko for smitte med meningokokker, hvis man opholder sig i større forsamlinger eller på steder, hvor mange mennesker er samlet – fx på efterskoler eller festivaler.

Studieophold
Ved studieophold i USA – high school eller college – kræves der vaccination mod meningokoksygdom. Undersøg derfor behovet for vaccination før afrejse.

Særlige tilstande
Der kan være særlige fysiske forhold, der gør, at man har øget risiko for at få meningokoksygdom. Nedsat immunforsvar, manglende milt eller defekter i næseslimhinden øger risikoen. Er man syg af andre infektioner – fx øre- eller lungeinfektion – øger det risikoen for, at sygdommen udvikler sig til meningitis.

Medicin
Visse typer af medicin kan øge risikoen for meningokoksygdom. Tal med din læge om, hvordan du skal forholde dig.

Rygning
Er man ryger, øges risikoen for at få meningokoksygdom.

Rejser
Nogle steder i Afrika er der øget risiko for smitte med meningokokker, og man bør derfor blive vaccineret inden afrejse. Du kan tjekke, om det gælder din rejsedestination på www.vaccineportalen.dk.

Tal med din læge, om vaccination mod meningokoksygdom er relevant for dig eller dit barn.

Er dit barn beskyttet?

Hvorfor får man meningokoksygdom?
Mange af os går rundt med meningokokker i halsen uden at blive syge af dem. Ved tæt fysisk kontakt som kys og nys eller deling af tandbørste eller bestik kan bakterierne overføres (via spyt) fra en rask ’bærer’ til en ny person, der kan blive syg.

Hvis bakterier kommer over i blodet, bliver man syg. Bakterierne slår sig oftest ned i hinderne omkring hjernen, hvor de giver meningitis. Bakterierne kan også formere sig i blodet og føre til blodforgiftning.

kan man dø af meningokok
sygdom?

Meningokoksygdom og andre former for bakteriel meningitis kan udvikle sig livstruende i løbet af få timer. Derfor er det vigtigt, at man reagerer på symptomer på sygdommen.

Meningokoksygdom og andre former for bakteriel meningitis kan udvikle sig livstruende i løbet af få timer. Det er derfor vigtigt at reagere på symptomer, der kan være tegn på enten meningitis eller blodforgiftning.

På trods af hurtig indlæggelse og korrekt behandling dør børn, unge og ældre hvert år af meningitis. De seneste opgørelser viser, at en ud af 10 med meningokoksygdom dør af sygdommen.

Det skyldes blandt andet, at:

  1. Meningitis kan udvikle sig meget hurtigt og dødeligt inden for blot få timer.
  2. Selv for sundhedspersonale kan sygdommen være meget vanskelig at diagnosticere, fordi mange af symptomerne kan forveksles med almindelig influenza.
  3. Meningitis kan udvikle sig efter dage med anden infektionssygdom, såsom halsbetændelse eller mellemørebetændelse.
  4. Sygdommen kræver hurtig og intensiv behandling med antibiotika på et hospital.
Senfølger af meningitis

1 ud af 5 får mén efter meningitis. Det er primært skader på nerverne (neurologiske skader), der viser sig som f.eks. epilepsi, nedsat hørelse eller nedsat syn. Lugtesansen kan også blive påvirket, og skaderne kan give dårlig sprogudvikling.

I sjældne tilfælde kan meningitis føre til mental retardering.

Udvikler sygdommen sig til blodforgiftning, kan der være alvorlige følger som skader på hud og væv, problemer med knoglevækst, organsvigt eller amputation af arme eller ben.

Man kan forhindre smitte med nogle typer af bakteriel meningitis gennem vaccination. Tjek her, om du eller dit barn er beskyttet

er du i tvivl?